Strona główna » FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Adresat:

Adres e-mail: biuro@smogout.info


Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od:

☐ *umowy sprzedaży następujących rzeczy (w miarę możliwości podać dodatkowo numer zamówienia): 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

☐ *umowy o świadczenie drogą elektroniczną następującej usługi: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
Numer rachunku bankowego konsumenta do zwrotu płatności:

…………………………………………………………………………………………………………………

Podpis konsumenta – tylko w przypadku przesłania formularza w wersji papierowej:


…………………………………

Data wypełnienia formularza:

………………………………… 
* Właściwe zaznaczyć
Przejdź do strony głównej
PolskiDeutsch
Waluta
Kontakt
Koszyk
Twój koszyk jest pusty ...